inventariseren mailadressenleden
Ben je lid van SV De Kruithoorn? Laat dan hier je e mailadres achter.
Berichten

Opzeggen

Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dient u dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur zal de beëindiging schriftelijk bevestigen. U zult na ontvangt hiervan, alle eigendommen van de vereniging moeten retourneren aan de vereniging.  Het bestuur zal na beëeindiging tevens een kennisgeving hiervan toezenden aan het Bevoegd Gezag en de KNSA.

Denk er wel aan dat de opzegging  van het lidmaatschap van een schietvereniging  wettelijk vergaande consequenties kan hebben voor het KNSA lidmaatschap en/of wapenverlof.

Download hier de voorbeeldbrief opzeggen