inventariseren mailadressenleden
Ben je lid van SV De Kruithoorn? Laat dan hier je e mailadres achter.
Berichten

Contributie 2018

Neem kennis van de contributiebedragen!

De KNSA contributie moet in januari voor het gehele jaar betaald worden, de contributie verschuldigd aan de Kruithoorn moet vooraf per kwartaal of per jaar betaald worden. Indien u alleen bij de Kruithoorn schiet en bij ons KNSA lid bent, betaalt 195 euro per jaar.

Uw contributie (KNSA en SV) moet naar SV De Kruithoorn met het volgende Rabobanknummer:
NL04 RABO 0174 9936 09 overgemaakt worden.

Contributies voor het lidmaatschap van SV de Kruithoorn in 2018

Volwassen lid (v.a. 18 jaar):

€ 152,50 per jaar of € 38,15 per kwartaal

Gezinslid (volwassen en jeugd) en Jeugdlid:

€76,25 per jaar of € 19,10 per kwartaal

Inschrijfgeld voor alle aspiranten: € 22,00 eenmalig

Contributies voor het lidmaatschap van de K.N.S.A. in 2018

* Hieronder de voor  alle aspiranten en leden aan de KNSA verschuldigde contributie. Dit bedrag dient door de vereniging begin januari voor alle aspiranten en leden in één keer aan de KNSA te worden voldaan  Het bestuur heeft derhalve besloten dat dit bedrag voor 31 januari door haar leden betaald moet zijn.

Volwassen lid (v.a. 21 jaar) € 42,50per jaar

Gezinslid (v.a. 21 jaar) € 37,50 per jaar

Juniorlid A (18 t/m 20 jaar) € 22,00 per jaar

Juniorlid B, C en Junior gezinsschutter € 17,00 per jaar

Inschrijfgeld volwassen aspiranten € 35,00 eenmalig

Inschrijfgeld junior aspiranten: geen.