inventariseren mailadressenleden
Ben je lid van SV De Kruithoorn? Laat dan hier je e mailadres achter.
Berichten

De vereniging

Wageningse Schietsportvereniging “DE KRUITHOORN”

De schietbaan is gevestigd op het industrieterrein “Nudepark” no. 173

De schietvereniging is opgericht op dinsdag 3 maart 1970.
Op deze dag hebben een aantal schutters welke bij andere verenigingen in Nederland de schietsport beoefende een oprichtingsvergadering gehouden in de foyer van de sporthal op het Olympiaplein in Wageningen
De reden voor deze vergadering was, er bestond geen schietvereniging in Wageningen waar alle disciplines verschoten konden worden. De oprichters bestonden uit de heren La Bastide, Bookelmann, Greving, Geskus, Stijns, Franssen, A.Tiemessen R. Tiemessen. Dit achttal heren zijn de grondleggers van de S.V.De Kruithoorn de meeste van hen waren al bekend met de schietsport. Op de eerste algemene leden vergadering op woensdag 11 maart 1970 waren er 8 personen aanwezig waaruit de vereniging bestond.

De oprichting was een feit.

De schietbaan kon gesitueerd worden in de kelder van de sporthal later de disco bar dancing.
Door een slim systeem van wegklapbare kogelvangers kon op deze banen geschoten worden.
Op het einde van de avond klapte men de houten deuren dicht en was er niets meer te zien van de schietactiviteit.
Door dat iedereen een eenmalige financiële bijdrage leverde van f. 25.00 wat terugbetaald zou worden als de financiën van de vereniging dit zouden toelaten kon de vereniging aan zijn eerste financiële verantwoording voldoen.
Het eerste jaar werd er in de kelder geen huur gevraagd waardoor de Kruithoorn zich financieel sterker kon maken.
De eerste voorzitter van de Kruithoorn was de Heer J.G.A.La Bastide en zo was het ontstaan van de Kruithoorn een feit. De notariële bevestiging kwam later.

Op 11 maart 1970 werd de eerste algemene ledenvergadering gehouden en bestond de vereniging uit 13 personen.
In de jaren dat er onder de sporthal geschoten werd is de vereniging uitgegroeid tot een club van ongeveer 50 leden.
Door deze groei ontstond de behoefte aan een eigen locatie. Zo als het zo vaak gaat, werden de leden enthousiast gemaakt, en is door veel zelfwerkzaamheid de schietbaan op het Nude Sportcomplex ontstaan. Door een lening aan te gaan van 250.000 gulden kon de vereniging een casco neer laten zetten en zelf het inwendige van het gebouw inrichten. Met enorm veel inzet van verschillende leden is het verenigings gebouw op het huidige industriepark ontstaan. Dit resulteerde in de officiële opening op zaterdag 15 maart 1980 door de toenmalige burgemeester Mr. J.D.van Ketwich Verschuur om precies 16.00 uur door het lossen van een schot uit een hagelgeweer.

Hiermee was de opening een feit.

In de jaren die volgde heeft de vereniging een turbulent bestaan gekend, de vereniging groeide gestadig tot een aantal leden van rond de 130 en stabiliseerde daarop .

De Kruithoorn leden hebben zich altijd onderscheiden door veel initiatief te nemen waardoor er een grote stimulans van uitging, om de leden een uitgebreid programma te bieden en nieuwe mogelijkheden te creëren.
Het huidige ledental is momenteel uitgegroeid tot ongeveer 150 leden wat voor een schietclub behoorlijk veel genoemd mag worden.

Nu heeft de Kruithoorn op haar moderne banen behoorlijk wat mogelijkheden te bieden waardoor er een aanzuigend effect uit de regio ontstaan.
Het activiteiten pakket is zeer uitgebreid en ook de 100 meterbanen bij SSV De Griffioen in Amersfoort zorgen voor de nodige mogelijkheden voor het schieten op 100 meter.

Tijdens de Algemene Vergadering van de KNSA op 31 maart 2007 is SV de Kruithoorn gecertificeerd met één Kroon. Het KNSA-bestuur noemde het een mijlpaal, dat dan nu het Certificeringssysteem definitief is vastgesteld en de eerste verenigingen voldoen aan de niet malse criteria teneinde het certificaat te bemachtigen.

Schietsportvereniging “De Kruithoorn” is lid van de KNSA  en conform bovenstaande KNSA
gecertificeerd met 1 Kroon sinds 31-03-2007 (gehercertificeerd op 10-12-2014). Tevens NOC*NSF gekwalificeerd  als VSK-vereniging  (Veilig Sportklimaat).

Tevens is de vereniging een pilot vereniging voor het landelijke KNSA certificerings traject wat een kwaliteitsnorm voor schietverenigingen is.

Het bestuur nodigt iedereen die geïnteresseerd is in de schietsport uit, via een E-mail aan te geven, om kennis te nemen van deze bijzondere sport. Is er meer informatie gewenst dan kunt u via de contactpagina van deze site, u wensen kenbaar maken.

Dit kan ook schriftelijk via Postbus 310 6700 AH Wageningen.