Clubavonden

Clubavonden

Onze schietsportvereniging is geopend op:

Dinsdagavond – vanaf 19.30 uur - 22.30 uur
Vrijdagavond  - vanaf 19.30 uur – 22.30 uur
Zondagmiddag – vanaf 13.00 uur – 16.00 uur

Op de volgende dagen kan er geschoten worden op onze partnerlocatie (o.a. De 100 meterbaan) van SSV De Griffioen* in Amersfoort (Forel 1, 3824 LA Amersfoort):

Woensdagavond - 19.00 uur - 22.00 uur

Zaterdag - vanaf 10.00 uur - 16.00 uur

Op iedere vrijdagavond  is er instructie voor nieuwe leden, voor zowel jong als oud (tegelijkertijd kan op de vrije banen geschoten worden). Op de vrijdagavond hebben jeugdleden voorrang met schieten.

* Heb je hier nog nooit geschoten, dan graag een recente pasfoto aanleveren aan de secretaris.

Vakantiesluitingen

Sluitingsdata 2022:

Goede vrijdag               15 april
1e en 2e Paasdag:         17 en 18 april
Koningsdag                   27 april 
Bevrijdingsdag              5 mei

Hemelvaart                  26 mei
1e en 2e Pinksterdag    5 en 6 juni
1e en 2e Kerstdag        25 en 26 dec
Nieuwjaar                      1 januari

Zomervakantie:
Vrijdag 22 juli t/m zondag 14 augustus gesloten. 

Kerstvakantie 2022 & 2023:
Vrijdag 23 december t/m zaterdag 7 januari gesloten.

 

Voor de jeugd kunnen er in vakantieperiode extra sluitingen zijn, raadpleeg hiervoor het jeugdbestuur op de vrijdagavond.

Gastschutters

KNSA gastschutters
Schutters die lid zijn van een andere bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging, zijn onder voorwaarden, welkom om op de banen van SV De Kruithoorn de schietsport te bedrijven. Zij zijn welkom op de reguliere openingstijden.

SV De Kruithoorn gaat daarbij uit van de volgende regels en beperkingen:
• Gastschutter schieten met eigen wapen(s) en zelf meegebrachte munitie
• Gastschutters zijn voor schietoefeningen 3x per jaar welkom. Deze beperking geldt alleen voor schietoefeningen en niet voor het deelnemen aan door de vereniging georganiseerde open wedstrijden.
• Gastschutters melden zich bij aankomst op het telbureau om zich daar in te schrijven alvorens de baan op te gaan.

Hiervoor heeft men altijd nodig:
• Geldig identiteitsbewijs
• Geldige KNSA-pas
• Schietboekje
• Verlof behorende bij het eigen wapen
• De gastschutter is op (een van) de eigen vereniging (-en) de toegang niet ontzegd / geschorst.
• Gastschutters zijn baangeld verschuldigd: € 12,50.
• Gastschutters schieten in principe niet met de verenigingswapens van SV De Kruithoorn; deze zijn bestemd voor de eigen leden. In uitzonderlijke gevallen is dit mogelijk na voorafgaand overleg met het bestuur; bestuur(at)svdekruithoorn.nl.
• Gastschutters gedragen zich zoals je van een ‘gast’ en ‘goed schutter’, mag verwachten; oplettend, veilig, zorgzaam en met respect voor zijn/haar omgeving.
• Indien groepen (3+) gastschutters, SV De Kruithoorn willen bezoeken, dan verwacht het bestuur dat hier van te voren overleg over wordt gepleegd; bestuur(at)svdekruithoorn.nl.
• Het bestuur behoudt zich het recht voor om waar nodig, gastschutters de toegang te weigeren of te ontzeggen.
• De bestuursgemachtigde, treedt namens het bestuur op.

Voor alle gastschutters geldt dat zij -voor of na bezoek aan de baan, van harte welkom zijn in het clubgebouw voor een kop koffie, een hapje of een drankje.