Geschiedenis

Geschiedenis SV De Kruithoorn

SV de Kruithoorn is opgericht op dinsdag 3 maart 1970. Op deze dag hebben een aantal schutters welke bij andere verenigingen in Nederland de schietsport beoefenden een oprichtingsvergadering gehouden in de foyer van de sporthal op het Olympiaplein in Wageningen. De reden voor deze vergadering was, dat er nog geen schietvereniging bestond in Wageningen waar alle disciplines geschoten konden worden.

De oprichters bestonden uit de heren La Bastide, Bookelmann, Greving, Geskus, Stijns, Franssen, A.Tiemessen en R. Tiemessen. Dit achttal heren zijn de grondleggers van SV de Kruithoorn. De meeste van hen waren al bekend met de schietsport. Op de eerste algemene ledenvergadering op woensdag 11 maart 1970 waren er 13 personen aanwezig, waaruit de vereniging bestond. De oprichting was een feit. De notariële bevestiging kwam later. De eerste voorzitter van de Kruithoorn was de heer J.G.A. La Bastide.

De schietbaan kon gesitueerd worden in de kelder van de sporthal, later de disco bar dancing. Door een slim systeem van wegklapbare kogelvangers kon op deze banen geschoten worden. Op het einde van de avond klapte men de houten deuren dicht en was er niets meer te zien van de schietactiviteit.Doordat iedereen een eenmalige financiële bijdrage leverde van 25 gulden wat terugbetaald zou worden als de financiën van de vereniging dit zouden toelaten, kon de vereniging aan zijn eerste financiële verantwoording voldoen.

Het eerste jaar werd er in de kelder geen huur gevraagd waardoor de Kruithoorn zich financieel sterker kon maken. In de jaren dat er in de kelder van de sporthal geschoten werd, is de vereniging uitgegroeid tot een club van ongeveer 50 leden. Door deze groei ontstond de behoefte aan een eigen locatie. Zoals het zo vaak gaat, werden de leden enthousiast gemaakt, en is door enorm veel eigen inzet het huidige pand aan de Nudepark gerealiseerd.

Door een lening aan te gaan van 250.000 gulden kon de vereniging een casco neer laten zetten en zelf het inwendige van het gebouw inrichten. Dit resulteerde in de officiële opening op zaterdag 15 maart 1980 door de toenmalige burgemeester Mr. J.D. van Ketwich Verschuur om precies 16.00 uur door het lossen van een schot uit een hagelgeweer. Hiermee was de opening een feit.In de jaren die volgde heeft de vereniging een turbulent bestaan gekend, de vereniging groeide gestadig tot een aantal leden van rond de 130, wat voor een schietclub behoorlijk veel genoemd mag worden. De leden van de Kruithoorn hebben zich altijd onderscheiden door veel initiatief te nemen, waardoor er nieuwe mogelijkheden werden gecreëerd en de leden een uitgebreid programma geboden kon worden.

SV De Kruithoorn heeft op haar 10 moderne banen van 15 en 25 meter behoorlijk wat mogelijkheden te bieden waardoor er een aanzuigend effect uit de regio ontstaat.

Het activiteitenpakket is zeer uitgebreid, er worden diverse disciplines geschoten met zowel groot als klein kaliber. Ook op de 100 meterbanen bij SSV De Griffioen in Amersfoort kunt u als lid van SV de Kruithoorn terecht, waardoor er de nodige mogelijkheden zijn voor het schieten op 100 meter. Tijdens de Algemene Vergadering van de KNSA op 31 maart 2007 is SV de Kruithoorn gecertificeerd met één Kroon. Het KNSA-bestuur noemde het een mijlpaal, omdat toen het Certificeringssysteem definitief is vastgesteld en de eerste verenigingen voldeden aan de niet malse criteria teneinde het certificaat te bemachtigen. Tot op heden is SV de Kruithoorn KNSA gecertificeerd met 1 kroon.