Wapenverlof

Wapenverlof

Als beginnend sportschutter loop je het eerste half jaar als aspirantlid. Na het eerste half jaar, als blijkt dat de aspirantlid zich heeft gedragen als een veilige en sociale schutter, gaat de schutter over naar het gewone lidmaatschap.

Dan begint het eerste jaar als gewoon lid. Nadat je als lid je aan de normen voor het vaardig en veilig omgaan met schietwapens houdt en regelmatig aan schietoefeningen deelneemt en ook een verantwoordelijkheidsbesef stap je over naar het volwaardige lidmaatschap.

Je bent als schutter bevoegd om een verlof voor het hebben van een wapen en munitie ten behoeve van de schietsport aan te vragen, indien je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.

Wat zijn alle voorwaarden voor het verkrijgen van een verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie?

Voorwaarden

Je moet minimaal één jaar als gewoon lid zijn geweest bij een Nederlands schietvereniging welke bij de KNSA is aangemeld.

Over de laatste 12 maanden van het lidmaatschap minimaal 18 schietbeurten hebben gemaakt.

Na 1 jaar volledig lidmaatschap, waarbij de aspirant periode niet meetelt mag je een verlof aanvragen voor een klein kaliber wapen.

Je mag na 2 jaar volledig lidmaatschap, waarbij de aspirant periode niet meetelt een verlof aanvragen voor een groot kaliber wapen.

Daarna mag je na 3 jaar volledig lidmaatschap, waarbij de aspirant periode niet meetelt een verlof aanvragen voor een semi-automatisch geweer.

Procedure

Als lid neem je eerst contact op met het bestuur. Het bestuur zal dan bepalen of jij geschikt bent voor het aanvragen van een verlof. Zij zullen, als dit het geval is, de procedure tot het aanvragen van een verlof starten. Is het bestuur van mening dat de aanvrager een geschikte kandidaat is voor een eigen wapen en voldoet de aanvrager aan alle voorwaarden, dan kan de procedure gestart worden.Het bestuur zal dan behulpzaam zijn bij het invullen van een WM3 formulier en deze van de nodige stempels en handtekeningen voorzien en uitleg geven van de verdere stappen die moeten worden ondernomen.

Het eerste verlof wordt afgegeven voor één klein kaliber wapen. Verder moet het wapen gebruikt kunnen worden voor het beoefenen van een Olympische sportdiscipline, waarmee in verenigingsverband kan worden geschoten.

Hierna kan je bij een wapen kopen bij een wapenhandelaar. Bij aankoop blijft het wapen in beheer bij de wapenhandelaar tot jij het verlof kan tonen. Indien je nog geen wapenkluis hebt, kan je deze meteen aanschaffen bij de wapenhandelaar.

Daarna moet je een afspraak maken op het politiebureau bij de afdeling Korpscheftaken van de politie (voorheen van Bijzondere Wetten) en neemt de volgende stukken mee:

  • 2 pasfoto’s;
  • schietboekje;
  • KNSA licentiepasje;
  • Ingevulde WM3 formulier;
  • gegevens van het gekochte wapen;
  • geld (voorkeur pinpas).

Op het bureau wordt een eigen verklaring ingevuld (C4 formulier). Op een ander moment komt een opsporingsambtenaar op bezoek om de kluizen (voor het wapen en munitie) te controleren.

Wanneer je het verlof hebt verkregen kan je het wapen ophalen bij de wapenhandelaar op aantoon van je verkregen verlof. Wel dien je het bestuur van de schietvereniging zo snel mogelijk te informeren dat je jouw wapenverlof hebt verkregen.

Met het wapen en jouw verlof ga je nogmaals naar het politiebureau bij de afdeling Korpscheftaken van de politie (voorheen van Bijzondere Wetten) om het wapen te laten controleren.